Sprite icons
Logo Sentera
Sentera – your partner in HVAC control solutions
Kategorie
  • HVAC control solutions
  • Customer service
  • About Sentera
  • Senteraweb - Setup, monitoring, logging

Jak obnovit výchozí tovární nastavení zařízení Sentera?

Nastavení produktů Sentera lze měnit prostřednictvím parametrů v registrech Modbus Holding. Rozlišujeme mezi komunikačními a provozními parametry.

Resetování komunikačních parametrů se provádí hardwarově. Takové resetování je často nutné, když již není možná komunikace prostřednictvím softwaru. Chcete-li resetovat komunikační parametry Modbus na výchozí hodnoty z výroby, přiložte propojku na piny 1 a 2 hlavičky P1 na dobu alespoň 5 sekund.

Provozní parametry lze resetovat prostřednictvím konfiguračního softwaru 3SModbus nebo prostřednictvím konfigurátoru Sensistant Modbus aktivací Holding registru 10. Tím se všechny provozní parametry resetují na výchozí hodnotu z výroby. Prostřednictvím softwaru je také možné ručně resetovat jednotlivé parametry na jejich výchozí hodnotu z výroby.
Webová stránka není podporována prohlížečem Internet Explorer! Použijte prosím Chrome, Firefox, Edge nebo jiný prohlížeč.