Sentera používá cookies !
Zásady ochrany osobních údajů
Logo Sentera
Sentera – your partner in HVAC control solutions
Search
Kategorie

Co je PWM signál?

PWM neboli pulzně-šířková modulace (známá také jako "pulzně-dobová modulace" nebo PDM) je řídicí signál srovnatelný s analogovým signálem 0-10 V nebo 0-20 mA. Jedná se o nepřetržitý sled elektronických impulzů. Lze jej použít k vysílání požadovaných otáček do EC motoru nebo regulátoru otáček AC ventilátoru. Dalším příkladem použití je přenos požadované polohy do klapky poháněné pohonem.
 
Obvykle se otáčky EC ventilátoru zvyšují úměrně hodnotě analogového signálu 0-10 VDC nebo 0-20 mA. V případě signálu PWM - souvislého řetězce elektronických impulzů, který je složen ze stavů ZAPNUTO a VYPNUTO - to funguje následovně:
- Frekvence signálu PWM určuje dobu trvání jednoho úplného cyklu ZAPNUTO / VYPNUTO. Například frekvence 1 000 Hz znamená, že každou sekundu signál PWM počítá 1 000 cyklů ZAPNUTO / VYPNUTO.
- Pracovní cyklus je poměrem délky trvání části ZAPNUTO v porovnání se signálem PLNÝ (vyjádřeno v procentech). Určuje otáčky, kterými má motor nebo ventilátor běžet, nebo v případě klapky poháněné pohonem požadovanou polohu.

Pro generování řídicího signálu PWM potřebujete napětí. Většina zařízení Sentera s analogovým výstupem má integrovaný napájecí zdroj (3,3 VDC nebo 12 VDC), ale v případě, že EC motor vyžaduje PWM signál s určitou amplitudou, je třeba použít externí zdroj napájení.
 
Pokud tedy používáte zařízení Sentera k řízení ventilátoru (nebo klapky poháněné pohonem) prostřednictvím PWM, ujistěte se, že frekvence (v Hz) i amplituda (ve Voltech) modulačního výstupu zařízení Sentera odpovídají frekvenci a amplitudě požadované externím zařízením.
Webová stránka není podporována prohlížečem Internet Explorer! Použijte prosím Chrome, Firefox, Edge nebo jiný prohlížeč.