Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

Ръчно управление на АС мотори


Тези регулатори настройват ръчно оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели на стъпки. Някои от сериите имат термовход (ТК) за защита на двигателя от прегряване - в случай че моторът прегрее, регулаторът ще спре двигателя и ще активира алармен изход, ако има такъв. По-усъвършенстваните регулатори има цифров вход, алармен изход и нерегулиран изход.

Регулатор на обороти базов модел

Регулатор на обороти базов модел
Серия STR-1 представлява трансформаторни регулатори за еднофазни двигатели, регулируеми по напрежение с максимален ток 20 A, които променят напрежението на двигателя стъпково. Използваната автотрансформаторна технология генерира напрежение с идеална синусоидална форма, гарантирайки безшумната работа на мотора.
>>>

Регулатор на обороти с ТК

Регулатор на обороти с ТК
Серия STRS1 представлява трансформаторни регулатори с термовходове (ТК) за следене на защитата на двигателя. Тези регулатори ви позволяват да контролирате скоростта на еднофазни двигатели, регулируеми по напрежение с максимален ток 20 A чрез промяна на напрежението на двигателя на стъпки. Те са оборудвани с автотрансформатор(и), имат термоконтакти (ТК) за следене на защитата на двигателя от прегряване и регулират скоростта в пет стъпки. Използваната автотрансформаторна технология генерира напрежение с идеална синусоидална форма, гарантирайки безшумната работа на мотора. Корпусът е предназначен за повърхностен монтаж в закрити помещения (IP54).
>>>

Регулатор на обороти с външен превключвател

Регулатор на обороти с външен превключвател
Регулаторите от серия RTR-1 се нуждаят от външен превключвател или устройство за управление. Тези регулатори ви позволяват да контролирате скоростта на еднофазни двигатели, регулируеми по напрежение с максимален ток 7,5 A чрез промяна на напрежението на двигателя на стъпки. Скоростта на вентилатора може да се регулира ръчно на стъпки чрез външен превключвател или устройство за управление. В комбинация с устройството SMT-1-30-4C може да регулирате скоростта на мотора в 3 стъпки.
>>>

Регулатор на обороти с бутон за отвеждане на дим

Регулатор на обороти с бутон за отвеждане на дим
Серия SER-1 представлява трансформаторни регулатори с вграден бутон за отвеждане на дим (на максимални обороти). Тези регулатори ви позволяват да контролирате скоростта на еднофазни двигатели, регулируеми по напрежение с максимален ток 7,5 A чрез промяна на напрежението на двигателя на стъпки. Скоростта на вентилатора може да се регулира ръчно в 5 стъпки чрез вградената кнобка. Отвеждането на дима може да бъде активирано чрез цифров вход.
>>>

Регулатор на обороти с ниска-висока скорост

Регулатор на обороти с ниска-висока скорост
Серия SC2-1 представлява трансформаторни регулатори, които превключват между две оптимални за мотора скорости. Те контролират стъпково оборотите на еднофазни двигатели, регулируеми по напрежение с максимален ток 13 A, като променят напрежението на двигателя. Използваната автотрансформаторна технология генерира напрежение с идеална синусоидална форма, гарантирайки безшумната работа на мотора, а скоростта може да се регулира ръчно в 5 стъпки. И двете скорости на двигателя се избират чрез 5-позиционните превключватели. Корпусът е предназначен за повърхностен монтаж в закрити помещения (IP54).
>>>

Усъвършенстван регулатор на обороти с ТК и ниска-висока скорост

Усъвършенстван регулатор на обороти с ТК и ниска-висока скорост
Серия SC2A1 представлява трансформаторни регулатори с термовход (TK), които превключват между две оптимални за мотора скорости. Те контролират оборотите на еднофазни двигатели, регулируеми по напрежение с максимален ток 13 A, като променят напрежението на двигателя стъпково. Използваната автотрансформаторна технология генерира напрежение с идеална синусоидална форма, гарантирайки безшумната работа на мотора, а скоростта може да се регулира ръчно в 5 стъпки. И двете скорости на двигателя се избират чрез 5-позиционните превключватели. SC2A1 имат термовходове (ТК) за следене на защитата на двигателя и автоматичен рестарт след прекъсване на захранването. Нерегулирания изход може да се използва за свързване на клапан, индикатор за работа, клапа и др. Корпусът е предназначен за повърхностен монтаж в закрити помещения (IP54).
>>>

Усъвършенстван регулатор на обороти с ТК

Усъвършенстван регулатор на обороти с ТК
Серия STRА1 представлява трансформаторни регулатори с цифров вход, алармен изход и нерегулиран изход. Те контролират оборотите на еднофазни двигатели, регулируеми по напрежение с максимален ток 20 A, като променят напрежението на двигателя стъпково. Оборудвани са с автотрансформатор(и), имат термоконтакти (ТК) за следене на защитата на двигателя от прегряване. Скоростта на вентилатора може да се регулира ръчно в 5 стъпки чрез вградената кнобка. Цифровият вход позволява свързване на превключвател или термостат за генериране на дистанционна команда за старт / стоп. Серията има алармен изход и нерегулиран изход, който може да се използва за свързване на клапан, пускане на индикаторна лампа и пр. Корпусът е предназначен за повърхностен монтаж в закрити помещения (IP54).
>>>

Усъвършенстван регулатор на обороти с ТК и отчитане на газов дебит

Усъвършенстван регулатор на обороти с ТК и отчитане на газов дебит
Серия SFPR1 представлява трансформаторни регулатори с вход за сензор за отчитане на дебит или сензор за налягане. Входът за сензор управлява релейния изход на регулатора, който е предназначен за активиране на клапа за дебит. Релейният изход се затваря, ако входът на сензора е активиран в рамките на 60 секунди след стартиране на вентилатора. От съображения за безопасност, местните разпоредби често изискват газовият клапан на печката да бъде отворен само когато е активирана кухненската аспирация над печката. Това прави серията SFPR1 идеални регулатори за вентилатори в професионални кухни! Тази серия включва регулатори до 13 А.
>>>