Sprite icons
Sentera използва бисквитки !
Правила за поверителност
Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК

Сензори за LPG - CO - NO2


Трансмитерите за LPG, CO и NO2 се предлагат в корпуси с различен клас на защита (IP). Те измерват температура, относителна влажност, концентрация на CO и LPG или NO2. Автомобилите, които се движат в затворени паркинги, отделят токсични газове като азотен диоксид (NO2) и въглероден моноксид (CO). С цел опазване на здравето, концентрацията на тези токсични изпарения трябва да се следи, така че да може да време да се подаде да се подава свеж въздух.

Уеб сайтът не се поддържа в Internet Explorer! Моля, използвайте Chrome, Firefox, Edge или друг браузър.