Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК
Search
Трансформаторен регулатор на обороти с Modbus - 2,5 A
Трансформаторен регулатор на обороти с Modbus - 2,5 A
Трансформаторен регулатор на обороти с Modbus - 2,5 A
Трансформаторен регулатор на обороти с Modbus - 2,5 A
Трансформаторен регулатор на обороти с Modbus - 2,5 A
Трансформаторен регулатор на обороти с Modbus - 2,5 A
Трансформаторен регулатор на обороти с Modbus - 2,5 A

Трансформаторен регулатор на обороти с Modbus - 2,5 A


Описание на продукта

Серия RTVS1 представляват регулатори на обороти за еднофазни регулируеми по напрежение двигатели, които променят изходното напрежение и управляват стъпково, променяйки изходното напрежение. Те са оборудвани с автотрансформатор) и термоконтакти (ТК) за следене на защитата на двигателя от прегряване и имат комуникация по Modbus RTU. Скоростта на се регулира в 5 стъпки. В ръчен режим оборотите се настройват според стойността в Modbus регистър 14 (Holding register 14), а в автоматичен – според измерената от свързания към устройството сензор. Опростена автоматизирана вентилация! Ако регулаторът работи със свързан интелигентен сензор за CO2 (FCMFF-R) към RTVS1 в автоматичен режим, скоростта може да се регулира според измереното ниво на CO2. В автоматичен режим е възможно да се регулират оборотите на двигателя спрямо температурата, относителната влажност и нивата на CO2, ЛОС или CO. Нерегулируемият изход 230 VAC може да се използва за свързване на клапа, лампа, задвижка и др. Корпусът е със степен на защита IP54 и е предназначен за повърхностен монтаж на закрито. Максимален ток на мотора – 2,5 A.


Артикулен код RTVS1-25L22
GTIN 5401003017456
Категория Управление на обороти по Modbus RTU
Наличност
Текуща наличност на стока 3 Бр.
Фабрично време за изпълнение 4 Седмица(и)
Документи

Допълнителни спецификации и описание

       - Регулиране на скоростта в 5 стъпки

       - Автоматизирана вентилация

       - Ръчен режим - скоростта на вентилатора се регулира спрямо информацията, подадена чрез регистър по Modbus 14 (Holding Register 14)

       - Автоматичен режим - скоростта на вентилатора се регулира спрямо информацията, подадена от външен сензор, свързан към главния конектор RJ45 (Master)

       - TK за следене на защитата на двигателя от прегяване

       - Автоматично рестартиране след прекъсване на захранването

           Посетете микросайта на RTVS1 за повече информация.