Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК
Search
Light grey plastic enclosure, blue front label, three cable glands Light grey plastic enclosure, blue front label, three cable glands Light grey plastic enclosure, blue front label, three cable glands Light grey plastic enclosure Light grey plastic enclosure, three cable glands Electrical wiring in light grey plastic enclosure
Light grey plastic enclosure, blue front label, three cable glands
Light grey plastic enclosure, blue front label, three cable glands
Light grey plastic enclosure, blue front label, three cable glands
Light grey plastic enclosure
Light grey plastic enclosure, three cable glands
Electrical wiring in light grey plastic enclosure

Трансформаторен регулатор на обороти с Modbus - 1,5 A


Описание на продукта

Серия RTVS1 представляват регулатори на обороти за еднофазни регулируеми по напрежение двигатели, които променят изходното напрежение и управляват стъпково, променяйки изходното напрежение. Те са оборудвани с автотрансформатор) и термоконтакти (ТК) за следене на защитата на двигателя от прегряване и имат комуникация по Modbus RTU. Скоростта на се регулира в 5 стъпки. В ръчен режим оборотите се настройват според стойността в Modbus регистър 14 (Holding register 14), а в автоматичен – според измерената от свързания към устройството сензор. Опростена автоматизирана вентилация! Ако регулаторът работи със свързан интелигентен сензор за CO2 (FCMFF-R) към RTVS1 в автоматичен режим, скоростта може да се регулира според измереното ниво на CO2. В автоматичен режим е възможно да се регулират оборотите на двигателя спрямо температурата, относителната влажност и нивата на CO2, ЛОС или CO. Нерегулируемият изход 230 VAC може да се използва за свързване на клапа, лампа, задвижка и др. Корпусът е със степен на защита IP54 и е предназначен за повърхностен монтаж на закрито. Максимален ток на мотора – 1,5 A.


Артикулен код RTVS1-15L22
GTIN 0.540.100.301.744.9
Категория Управление на обороти по Modbus RTU
Наличност
Текуща наличност на стока 3 Бр.
Фабрично време за изпълнение 4 Седмица(и)
Документи

Допълнителни спецификации и описание

- Регулиране на скоростта в 5 стъпки

- Автоматизирана вентилация

- Ръчен режим - скоростта на вентилатора се регулира спрямо информацията, подадена чрез регистър по Modbus 14 (Holding Register 14)

- Автоматичен режим - скоростта на вентилатора се регулира спрямо информацията, подадена от външен сензор, свързан към главния конектор RJ45 (Master)

- TK за следене на защитата на двигателя от прегяване

- Автоматично рестартиране след прекъсване на захранването

Посетете микросайта на RTVS1 за повече информация.