Logo Sentera
Sentera - Вашият партньор в ОВК
Search
White plastic enclosure with cutouts for air flow, 3 LEDs and white lens White plastic enclosure with cutouts for air flow, 3 LEDs and white lens White plastic enclosure with cutouts for air flow, 3 LEDs and white lens White plastic enclosure with cutouts for air flow, 3 LEDs and white lens White plastic enclosure with cutouts for air flow, 3 LEDs and white lens PCB with electronic components in plastic enclosure
White plastic enclosure with cutouts for air flow, 3 LEDs and white lens
White plastic enclosure with cutouts for air flow, 3 LEDs and white lens
White plastic enclosure with cutouts for air flow, 3 LEDs and white lens
White plastic enclosure with cutouts for air flow, 3 LEDs and white lens
White plastic enclosure with cutouts for air flow, 3 LEDs and white lens
PCB with electronic components in plastic enclosure

Интелигентен сензор температура | влажност | CO | NO2 зумер 24 VDC


Описание на продукта

Сензор за CO със звуков сигнал. Захранващото напрежение е 24 VDC. Той измерва температурата, относителната влажност, CO, NO2 и ниво на осветеност. Корпусът позволява вграден или повърхностен монтаж. Алгоритъмът на сензора регулира един аналогов изход на база измерените стойности. Този изход може да се използва за директно управление на EC вентилатор, регулатор на обороти за АС вентилатори или задвижка за въздушна клапа. Типът на изхода може да бъде избран: 0-10 VDC / 0-20 mA / 0-100% ШИМ. Всички измервания и изходната стойност са достъпни чрез Modbus RTU. Сензорният елемент за CO и NO2 е сменяем. Всички настройки могат да се регулират чрез Modbus RTU. Също така интензитетът на светлината на светодиодите е регулируем.


Артикулен код FCCOFB-R
GTIN 0.540.100.301.780.7
Категория Стайни сензори за CO и NO2
Наличност
Текуща наличност на стока 5 Бр.
Документи

Допълнителни спецификации и описание


Достатъчен ли е притокът на свеж въздух?

Този сензор за СО има вграден зумер. когато нивото на CO влезе в зоната за предупреждение, зумерът се активира, за да алармира, че е необходимо допълнително подаване на свеж въздух. Светодиодните индикатори предлагат ясна, визуална индикация за нивото на CO чрез зеления, жълтия и червения светодиод. Зеленият светодиод показва, че нивото на CO е в допустимите граници - има достатъчно подаване на свеж въздух. Когато нивото на CO влезе в диапазона за предупреждение, жълтият светодиод светва. Червено означава: CO извън обхвата или недостатъчно подаване на чист въздух. Светодиодните индикатори могат да се отнасят и за другите измерени стойности. Измерените температура, относителната влажност, CO, NO2, точката на оросяване и нивото на осветеност са достъпни чрез Modbus RTU.

Как се регулира притокът на свеж въздух?

Изходът на този сензор може да се използва за директно управление на EC вентилатор, регулатор на обороти за АС вентилатори или задвижка за въздушна клапа. Изходната стойност варира пропорционално в зависимост от измерените температура, влажност и концентрация на CO. Когато се изисква повече свеж въздух, сензорът ще увеличи скоростта на вентилатора или ще клапата.

Лесно свързване!

Пружинните клеми намаляват времето за свързване и монтаж. Те елиминират необходимостта от рутинна поддръжка и гарантират надежден контакт за твърди или многожилни проводници. Захранващото напрежение е 24 VDC. Заземителните клеми на захранването (V-) и изхода (GND) не са вътрешно свързани. Това означава, че за свързване на този сензор е необходим 4-проводен кабел. Повечето захранващи устройства за 24 VDC предлагат защита срещу късо съединение, свръхтовар и свръхнапрежение. Захранващото напрежение 24 VDC увеличава безопасността и надеждността на Вашата инсталация


Лесно използване!

Този сензор не се нуждае от конфигуриране. След монтиране, той е готов за употреба. Настройките по подразбиране ще бъдат достатъчни за повечето приложения. Ако е необходимо, настройките могат да бъдат коригирани чрез Modbus RTU. Например може да бъде избран различен тип изход, за да стане съвместим с други устройства: 0-10 VDC / 0-20 mA / 0-100% ШИМ / Modbus RTU. Също така интензитетът на светлината на светодиодите за индикация на състоянието е регулируем. Картата на регистрите Modbus съдържа всички регулируеми настройки.

Отлично качество и надеждност

Този сензор за ОВК е произведен в Европа. Всеки сензор е калибриран и тестван в нашата фабрика. В малко вероятния случай на повреда на сензорния елемент за CO и NO2, този модул може да бъде заменен. Използваме сензорни елементи и компоненти с високо качество. Това осигурява дългосрочната стабилност и точност на този ОВК сензор.