Сентера използва cookies !

Logo Sentera

Sentera – your partner in HVAC control solutions

Български
Search
Устройства за конфигуриране и проследяване
Устройства за конфигуриране и проследяване
Датчици, превключватели и контролери
Датчици, превключватели и контролери
ОВиК контролери, конвертори и таймери
ОВиК контролери, конвертори и таймери
Превключватели и потенциометри
Превключватели и потенциометри
Електронни регулатори на обороти на променливотокови двигатели (безстъпково триак управление)
Електронни регулатори на обороти на променливотокови двигатели (безстъпково триак управление)
Трансформаторни контролери за АС двигатели  (5-стъпкови)
Трансформаторни контролери за АС двигатели (5-стъпкови)
Автотрансформатори
Автотрансформатори
Управление за променливотокови двигатели (безстъпков ШИМ контрол)
Управление за променливотокови двигатели (безстъпков ШИМ контрол)
Контролери за ел. нагреватели
Контролери за ел. нагреватели
Захранващи модули
Захранващи модули
Моторни превключватели и защити
Моторни превключватели и защити
Резервни части
Резервни части
Продукти, които ще бъдат спрени от производство
Продукти, които ще бъдат спрени от производство
Продукти спрени от производство
Продукти спрени от производство
Sitemap