Сентера използва cookies!

Logo Sentera
Sentera – your partner in HVAC control solutions
Български
Search
Устройства за конфигуриране и проследяване
Датчици, превключватели и контролери
ОВиК контролери, конвертори и таймери
Превключватели и потенциометри
Електронни регулатори на обороти на променливотокови двигатели (безстъпково триак управление)
Трансформаторни контролери за АС двигатели (5-стъпкови)
Автотрансформатори
Управление за променливотокови двигатели (безстъпков ШИМ контрол)
Контролери за ел. нагреватели
Захранващи модули
Моторни превключватели и защити
Резервни части
Продукти, които ще бъдат спрени от производство
Bulgarian
Dutch
English
French
German
Lithauanian
Russian
Sitemap